Teorija.

Kas ir gandrīz nulles enerģijas ēka?

MK noteikumu Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 17.punkts:

17. Ēka klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas ēka, ja tā atbilst visām šādām prasībām:
17.1. ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei atbilst A klasei, vienlaikus nodrošinot telpu mikroklimata atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības, higiēnas un darba aizsardzības jomā;
17.2. kopējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam sastāda ne vairāk kā 95 kWh uz kvadrātmetru gadā;
17.3. ēkā izmanto augstas efektivitātes sistēmas, kuras:
17.3.1. nodrošina ne mazāk kā 75 % ventilācijas siltuma zudumu atgūšanu apkures periodā;
17.3.2. vismaz daļēji nodrošina atjaunojamās enerģijas izmantošanu;
17.4. ēkā nav uzstādītas zemas lietderības fosilo kurināmo apkures iekārtas.

MK noteikumi Nr.383 5.pielikums paredz privātmāju jaunbūves projektētais energoefektivitātes novērtējums:

- no 2019.gada 1.janvāra - 60 kWh/m2 gadā;

- no 2021.gada 1.janvāra - 40 kWh/m2 gadā.

 

Prakse.

Gandrīz nulles enerģijas privātmājas projekts

Siguldā, Sapņu ielā 16

(apkurināmā platība 109,25 kvm, kopējā platība 163 kvm)

Pilns būvniecības process un sasniegtie rezultāti apskatāmi zemāk norādītajā saitē:

https://www.facebook.com/co2faktors/

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free